Gelieve uw gegevens in te geven.

Algemeen
Gegevens Kind
dd/mm/jjjj
Gegevens ouder 1
Gegevens ouder 2
Gegevens doop
Toestemming gebruik persoonsgegevens

Gelieve minstens 1 activiteit te kiezen waaraan u wenst mee te werken

De voorbereiding van een van de gezinsvieringen
Als ouder mee begeleiden bij 3 koningen zingen op 4 jan 2020 (14-16u)

Gelieve minstens 1 activiteit te kiezen waaraan u wenst mee te werken

Za. 23/05/2020 : Receptie eerste communie verzorgen (12u - einde opruim)
Coördinatie van de receptie / aanspreekpunt voor alle helpers za. 23/05/2020 (12u - einde opruim)
Ik heb een communicant in 2020