Gelieve uw gegevens in te geven.

Algemeen
Gegevens Kind
dd/mm/jjjj
Gegevens ouder 1
Gegevens ouder 2
Gegevens doop
Toestemming gebruik persoonsgegevens

Gelieve minstens 1 activiteit te kiezen waaraan u wenst mee te werken

Stoelen klaarzetten zaal Koekoek 19/05/2020 om 20.00u
Voorbereiding voor een van de gezinsvieringen
Begeleiding tijdens de knutselnamiddag op 06/05/2020 (14.00u tot 16.00u)